Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

„Doradztwo i Kariera” w Łodzi dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie, współfinansowanego ze środków PFRON, w sierpniu 2012 roku utworzone zostało biuro „Doradztwo i Kariera”

w Łodzi dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach działalności biura oferujemy bezpłatne:

- doradztwo zawodowe,

- doradztwo psychologiczne,

- pośrednictwo pracy,

- szkolenia zawodowe (uzależnione od potrzeb os. niepełnosprawnych),

- warsztaty aktywizacji zawodowej.

Regionalne Biuro Doradztwa i Kariery kieruje swoje usługi do osób pełnoletnich, posiadających orzeczenie

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do osób z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe.

Do udziału w projekcie kwalifikowane są osoby nie będące uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej i nie będące pracownikami zakładów aktywizacji zawodowej, a także nie będące uczestnikami szkoleń współfinansowanych ze środków PFRON.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego doradztwa zapraszamy do biura przy

ul. Rewolucji 52 (Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna, pokój H001) w Łodzi, od poniedziałku do piątku,

w godzinach 8:00 – 16:00.

Zachęcamy również do konsultacji za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: dik_lodz@wrzos.org.pl bądź telefonicznych pod numerem: 881 714 519.

Projekt przewiduje także dojazd kadry biura na działania doradcze z zakresu aktywizacji zawodowej na terenie województwa łódzkiego.

Celem naszych działań jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami do powrotu lub wejścia na otwarty rynek pracy.

Z poważaniem,

Koordynator Regionalnego Biura „Doradztwo i Kariera” w Łodzi

Anna Ingielewicz