Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Broszura dotycząca wsparcia studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego

Przedstawiamy Państwu broszurę dotyczącą wsparcia studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego w grupie rówieśniczej.

Akceptacja, zrozumienie i równe traktowanie ze strony rówieśników może być ważnym aspektem procesu zdrowienia i wracania do równowagi życiowej.

Broszura powstała w ramach projektu "Przyjazny Uniwersytet", którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego.

Życzymy Państwu owocnej lektury

Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro Spraw Studenckich

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  • icobroszura_podglad.pdf, Broszura dotycząca wsparcia studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego