Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Tyflograficzne atlasy miasta Łodzi

  • fot. Grzegorz Gałasiński
    fot. Grzegorz Gałasiński
  • fot. Grzegorz Gałasiński
    fot. Grzegorz Gałasiński

W dniu 8 marca w Urzędzie Miasta Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie Dotykowych Atlasów Miasta Łodzi, przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. Na ręce Kierownika BON PŁ, Joanny Sztobryn-Giercuszkiewicz, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska przekazała 10 takich Atlasów dla Politechniki Łódzkiej.

Tyflograficzny plan miasta ma ułatwić osobom z dysfunkcją narządu wzroku poznanie poprzez dotyk, zrozumienie i odwzorowanie różnych aspektów geograficznych związanych z lokalizacją Łodzi na terenie kraju, województwa oraz położeniem ważnych obiektów i ulic w mieście. Atlas składa się z 21 plansz, wykonanych w druku wypukłym, podzielonych na dwie części - ogólną, ukazującą położenie Łodzi w kraju i województwie, oraz szczegółową - pokazującą ważne miejsca w mieście. Plansze składają się z kolorowej wkładki wydrukowanej na kartonie w druku płaskim i powiększonym, przydatne dla osób słabowidzących oraz wykonanego technologią termoformowania z folii PET, wypukłego obrazu mapy. Plansze plastikowe zawierają również opisy przedstawione alfabetem Braille'a. Do Atlasu dołączono broszurę z wykazem plansz, wykazem skrótów i obiektów zamieszczonych na mapach (drukiem czarnym oraz alfabetem Braille'a). Jest to pierwsze tego typu opracowanie w Łodzi.

 

Z atlasami można zapoznać się w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ. Zapraszamy!