Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Informacje bieżące

 

 

 

 • Wakacje z BON-em

  Zapraszamy na wspólny letni wyjazd szkoleniowy

  w dniach 11 lipca 2016r. do dnia 17 lipca 2016 r. w Karpaczu.

   

  Składanie wniosku o przyznanie miejsca na obóz

  w terminie od 6 czerwca 2016r. do 10 czerwca 2016 r.

  w siedzibie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej,

  ul. Żeromskiego 116 budynek A30

  w godzinach 8:00-15:00

   

  BON pokrywa koszty przewozu na obóz i z powrotem, zakwaterowanie oraz wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.

   

  Ograniczona liczba miejsc!

  Zapraszamy :)

   

  W załączniku Regulamin przyznawania miejsc na letni obóz szkoleniowy studentów niepełnosprawnych Karpacz 2016 r.

   

 • Dyżur w dniu 21.05.2016r (sobotni) w BON

  W sobotę 21.05.2016 (sobota) BON będzie czynny w godzinach 08.00 - 13.30.

  Zapraszamy!

 • Wydłużenia wypłat stypendiów do 10 miesięcy

  W dniu 18.05.2016 r. Prorektor ds. Edukacji PŁ podjął decyzję o przedłużeniu w r.ak. 2015/16 o jeden miesiąc wypłat stypendiów.

  Terminy wypłat:

  studia stacjonarne       5.07

  studia niestacjonarne  6.07

  studia doktoranckie     7.07

   

   

 • WYPŁATY STYPENDIÓW w roku akademickim 2015/16 CZERWIEC

  Studia stacjonarne - 13.06.2016r.

  Studia niestacjonarne - 14.06.2016r.

  Studia doktoranckie- 15.06.2016r.

   

  przyjmowanie rachunku bankowego przez Kwesturę PŁ. do 06.06.2016r.,

   

   

   

 • Juwenaliów Politechniki Łódzkiej 2016

  http://juwenalia.p.lodz.pl/

 • TARGI PRACY W PTAK OUTLET

  Zapraszamy wszystkich szukających pracy lub chcących podnieść swoje kwalifikacje na Targi Pracy, które odbędą się dnia 21 maja 2016 w Ptak Outlet.

   

  Targi Pracy dają unikalną szansę spotkania się z potencjalnymi pracodawcami, przeprowadzenia rozmowy wstępnej oraz zostawienia swojego CV. W programie Targów Pracy przewidziane jest również szkolenie „Profesjonalny sprzedawca”, którego uczestnicy otrzymają certyfikat udziału oraz możliwość zatrudnienia.

  Zapraszamy do Ptak Outlet 21 maja w godzinach 10:00-16:00.

  http://www.ptakoutlet.pl/targi-pracy-w-ptak-outlet/

 • Aktywny Samorząd - terminy

  WNIOSKI DOTYCZĄCE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w roku 2016 BĘDĄ PRZYJMOWANE:
  MODUŁ I – od 18.03.2016 r. do 30.08.2016 r.
  MODUŁ II –
  do 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

  SZCZEGÓŁY:

  http://www.mops.lodz.pl/index.php/aktywny-samorzad

 • II Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawnościami pt. „Prawa Studentów Niepełnosprawnych”,

  II Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawnościami pt. „Prawa Studentów Niepełnosprawnych”,
  która odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2016 r. od godziny 15:00 na Politechnice Łódzkiej.

  Szczegóły:

  https://www.facebook.com/events/1716859898527695/

   

  Polecamy szczególnie relacja z Forum od 5:39

  http://tvtoya.pl/catchuptv/show/wydarzenia,2016-04-15

 • O podróży do Indonezji w programie „Misja Integracja”

  Polecamy:)

  Julita Kuczkowska i Rafał Michalczyk to para młodych ludzi, pełnych pasji i ciekawości świata. Oboje poruszają się na wózkach, co nie przeszkadza im w spełnianiu marzeń o dalekich, pełnych wyzwań i ekscytujących doznań podróżach. Ich działaniom towarzyszy niezwykły zapał i chęć przełamywania barier. W ostatnim czasie, wraz z dwójką bliskich im osób, bratem Julity – Bartkiem i najlepszym przyjacielem Rafała – Maćkiem, wybrali się do Indonezji, aby zobaczyć jedyne w swoim rodzaju zjawisko, jakim jest całkowite zaćmienie Słońca.

  Szczegóły:

  http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/319518

 • projekt POSTAW NA PRACĘ

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

   

  Projekt jest realizowany pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

   

  Projekt ma na celu aktywizację zawodową osób w wieku 18-29 lat, niepracujących niezarejestrowanych bądź zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego w powiatach m. Łódź, łódzkim wschodnim, pabianickim bądź zgierskim.

 • Aktywny Samorząd

  Na co można uzyskać pomoc finansową:

  Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
  • zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

  Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

   

   

 • ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SEMESTR LETNI 2015/2016

  Zapraszamy od 7 marca 2016 r. do BONu po karnety na basen lub siłownie (bezpłatne) osoby które mają w planie zajęcia z wychowania fizycznego.

  http://bon.p.lodz.pl/?zajecia-wf,89

   

  Zapisy elektroniczne na zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2015/2016

  Zapisy będą trwać od 23.02.2016 - 3.03.2016 r. do godz. 23:59:59

  http://www.p.lodz.pl/pl/Zapisy-elektroniczne-na-zajecia-wychowania-fizycznego

   

 • Zasady korzystania z parkingów studenckich na Kampusach Politechniki Łódzkiej semestr letni 2015/2016

  http://www.samorzad.p.lodz.pl/parkingi

   

  Osoby zainteresowane korzystaniem z parkingów na Kampusach PŁ składają podanie w Samorządzie Studenckim o wydanie karty wjazdowej wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych samochodów (nie więcej niż trzech), z których będą korzystali (podanie na dole strony). Osoby, które będą uprawnione do otrzymania karty wjazdowej zostaną wyłonione podczas publicznego losowania. Po losowaniu osoba uiszcza opłatę z góry za cały semestr i zgłasza

   

   

  się po kartę wjazdową uprawniającą do wjazdu na Kampusy PŁ. 
  Karta wjazdowa wydana osobie składającej podanie jest ważna na samochód, którego kopia dowodu rejetracyjnego zostało dołączone do podania. Karta wjazdowa będzie ważna do końca semestru w którym została wydana.


  Opłata za korzystanie z miejsca parkingowe: 50 zł/miesiąc.
  Opłata uiszczana jest jednorazowo za cały semestr z góry w kwocie 250 zł. (5 miesięcy x 50 zł). Nie ma możliwości wydawania kart na krótszy okres niż semestr oraz uiszczania opłaty w ratach.

 • Warsztaty żeglarskie osób niepełnosprawnych 2016r.

  Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Celem warsztatów jest nauka samodzielnego prowadzenia jachtu przez osobę niepełnosprawną.
  Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników
  (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).

  Organizatorem Warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa,
  we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.

  SZCZEGÓŁY:

  http://www.msz.org.pl/index.php/component/content/article/106.html

 • Informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania ze środków PFRON przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi dysponuje środkami na dofinansowanie:

   

  1. Turnusów rehabilitacyjnych
  2. Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  3. Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
  4. Likwidacji barier architektonicznych
  5. Likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
  6. Sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
   Wniosek >>>
  7. Warsztatów terapii zajęciowej (aktualnie w Łodzi istnieje 9 warsztatów terapii zajęciowej)

  Aktualne kryterium dochodowe (na dzień 1.03.2013 r.), od wysokości którego uzależnia się możliwość otrzymania dofinansowania do: turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych wynosi:
  1 845,15 zł – na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym (50%)
  2 398,70 zł – w przypadku osoby samotnej (65%)

   

  SZCZEGÓŁY:

  http://bip.mops.lodz.pl/index.php?id=288

 • Program stażowy dla studentów:

  Copywriting – kariera słowem pisana


  Ruszyliśmy z nowym programem stażowym dla studentów w ramach którego oferujemy:

  • zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie content marketingu,
  • elastyczny program praktyk – możliwość pracy zdalnej,
  • płatną współpracę po zakończeniu praktyk,
  • możliwość zatrudnienia dla najlepszych copywriterów,
  • wsparcie merytoryczne doświadczonych ekspertów w branży marketingu internetowego.

  Wymagania wobec kandydatów:

  • łatwość pisania tekstów,
  • kreatywność,
  • uczciwość,
  • samodzielność.

  Program stażowy opisany jest na naszej stronie:


  http://www.silneo.pl/program-stazowy

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Od 4 stycznia 2016 r. w Łodzi ruszyła NIEODPŁATNA pomoc prawna.

  Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w 28 punktach zlokalizowanych na terenie Łodzi. Punkty pracują 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku.

  Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy:

  · osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

  · osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

  · kombatanci,

  · weterani,

  · osoby, które nie ukończyły 26 lat,

  · osoby, które ukończyły 65 lat,

  · osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

  Uprawnienie należy poświadczyć stosownie przez zaświadczenie, legitymację czy dokument tożsamości bądź jak w przypadku osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą, klęską czy awarią techniczną należy złożyć oświadczenie.

  SZCZEGÓŁY:

  http://www.uml.lodz.pl/miasto/nieodplatna_pomoc_prawna/

 • pomoc w znalezieniu pracy w Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych

 • Udział w ankiecie dla osób niewidomych i słabowidzących

  W związku z koordynacją projektu badawczego, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukiwani są niewidome i słabowidzące osoby do udziału w telefonicznym badaniu. Projekt nosi nazwę „Nie Bądź Ślepy na Kulturę – uczestnictwo osób niewidomych w życiu kulturalno-artystycznym na przestrzeni lat 1989-2014”. Tytuł "Nie bądź
  ślepy na kulturę" jest nieco przewrotny, bowiem projekt ma zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych i nieprzechodzenie wobec nich obojętnie.
  Obecnie jest na etapie przeprowadzania ankiet telefonicznych w całej Polsce. Taka rozmowa dotyczy sposobów spędzania wolnego czasu i tego, co powinno funkcjonować lepiej. Wszystko po to, by móc opisać aktualną sytuację osób
  niewidomych w Polsce i wystosować tzw. katalog rekomendacji dla różnych instytucji z podpowiedziami wprowadzenia zmian i ułatwień wobec osób niepełnosprawnych. Warto zaznaczyć, że ankieta ma dotrzeć nie tylko do osób wyjątkowo aktywnych czy twórczych w poszukiwaniu sposobów na spędzanie wolnego czasu. 
  Każda wypowiedź jest równie istotna.
 • PRAKTYKI W SEKA S.A.

  Miejsce: Łódź

  Oferujemy praktykę w łódzkim oddziale naszej spółki.

  Do zadań Praktykanta/ki należeć będzie wspieranie pracowników oddziału w realizacji bieżących działań.

  Praktyka trwać będzie minimum jeden miesiąc (istnieje możliwość przedłużenia).

  Praktyki są bezpłatne.

  Szczegóły w załączniku.

 • IV EDYCJA INDEKSU MARZEŃ FUNDACJI ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO

  IV edycji konkursu Indeks Marzeń skierowanego do maturzystów i studentów, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

  Informacja o konkursie: http://mimowszystko.org/pl/projekty/akademia-odnalezionych/indeks-marzen/edycja-2015/3784,Indeksy-Marzen-czekaja-na-Was.html

   

  Referent ds. Pomocy Indywidualnej

  Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

  tel. 12 31 25 101

  tel. 12 422 69 03

  www.mimowszystko.org

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe i komputerowe dla osób z niepełnosprawnością

  W imieniu Fundacji Aktywizacja, chciekibyśmy przedstawić ofertę bezpłatnych szkoleń i warsztatów, które będę organizowane w najbliższym czasie dla osób z niepełnosprawnością.

 • Projekt aktywizacji w życiu publicznym dla osób sławowidzących i niewdomych

  Zapraszamy do udziału w projekcie „Niewidomi na posiedzeniach organów władzy publicznej” orgazizowanego przez Fundacja Vis Maior.

   

  Zadawałeś/aś sobie czasem pytanie czy masz wpływ na decyzje, jakie zapadają w kluczowych dla ciebie sprawach?

  A może chciałbyś/chciałabyś zaangażować się w działalność publiczną, a nie do końca wiesz jak?

  Nie zgadzasz się na to, żeby decydowano za ciebie?

  Jeśli tak, to jesteś doskonałym kandydatem/kandydatką do tego projektu.

  Będzie to dla Ciebie bardzo dobra okazja, żeby przysłuchać się z bliska obradom na interesujący Cię temat, poznać ścierające się argumenty, dowiedzieć się, jak podejmowane są decyzje przez władze publiczne.

  Będzie to wymagało poświęcenia kilku godzin czasu w terminie, o którym odpowiednio wcześniej zostaniesz poinformowany/a. W razie potrzeby pomożemy Ci w dotarciu na miejsce obrad i powrocie do domu.

  Zgłoszenia można wysyłać na adres m.raczynska@fundacjavismaior.pl lub biuro@fundacjavismaior.pl.

  Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22) 370 28 75.

   

 • PRAKTYKI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Parlament Europejski oferuje płatne praktyki osobom niepełnosprawnym. W programie praktyk mogą uczestniczyć zarówno absolwenci studiów wyższych, jaki i osoby nie posiadające wyższego wykształcenia. Program obejmuje pięciomiesięczne płatne praktyki dla osób niepełnosprawnych i jest realizowany równolegle do innych programów staży i wizyt studyjnych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego.

   

 • Projekt zwiększający samodzielność osób z niepełnosprawnością narządu roku

  Szanowni Państwo,

  Łódzki punkt konsultacyjny Fundacji Szansa dla Niewidomych ogłasza nabór do programu Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi "widzą" i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania.

   

 • Projekt AKADEMIA ŻYCIA

  AKADEMIA ŻYCIA to szansa dla młodych (18-25 lat) osób z niepełnosprawnością ruchową, zależnych
  od innych ludzi na samodzielne – w sensie organizacyjnym, zawodowym, ekonomicznym i prywatnym – życie. Uczestnicy projektu przyjeżdżają do Konina na 6 miesięcy. Zakwaterowani są w przystosowanych
  do ich potrzeb mieszkaniach treningowych. Każdy z uczestników realizuje indywidualny plan dostosowany do stopnia jego sprawności, predyspozycji umiejętności, kompetencji i zainteresowań. Plany te zawierają: treningi samodzielności (np. w wykonywaniu czynności dnia codziennego, poruszania się środkami komunikacji miejskiej, przyrządzania posiłków, sprzątanie), udział w zajęciach aktywnej rehabilitacji
  (na sali gimnastycznej, na basenie i w plenerze), spotkania z własnym coachem, który dobiera i kieruje szkoleniami zawodowymi uczestnika projektu, a także, dodatkowo, naukę języków obcych i pomoc psychologa. Najbardziej aktywni uczestnicy AKADEMII ŻYCIA kierowani są na półroczne, płatne staże zawodowe. Realizacja projektu finansowana jest przez duńskie Fundacje VELUX. Po przyjeździe
  do Konina, uczestnicy we własnym zakresie organizują sobie jedynie wyżywienie.

   

  AKADEMIA ŻYCIA przyjęła pierwszych uczestników w marcu 2014r. Do tej pory skorzystało z niej 7 osób z całej Polski. 5 z nich już odbywa lub odbyło staże zawodowe, a 1 podjęła pracę. Od połowy września 2014r. w Koninie samodzielność zdobywa kolejnych 8 osób, a w całym projekcie, do końca czerwca 2018r. weźmie udział 50 młodych osób z niepełnosprawnością ruchową, które zechcą zmierzyć się z samodzielnym życiem.

  Zainteresowani proszeni są o kontakt z Karolem Włodarczykiem z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ - tel. 63 211 22 19, k.wlodarczyk@podajdalej.org.pl.

   

 • Nowe Karty Parkingowe

  Na stronie internetowej łódzkiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można przeczytać o tym kto i jak może uzyskać nową kartę parkingową.Gorąco polecamy lekturę, ponieważ podane są tam ważne informacje, które pomogą przy wyrabianiu dokumentu. Dokładne informacje pod linkiem

  http://www.mops.lodz.pl/index.php/karty-arkingowe-zmiany

 • Akademia DELL - Program stażowy, nowe oferty

  Czym jest Akademia Dell?

  ____________________

  Akademia Dell to program stażowy dla osób zainteresowanych zdobyciem praktycznego doświadczenia zawodowego w Dell Products Poland Sp. z o.o.,

  w obszarach takich jak:

  Logistyka

  Zarządzanie produkcją

  Inżynieria produkcji

  Inżynieria testu / IT

  Jakość

  Zarządzanie Projektami

  Akademia Dell rusza na przełomie czerwca i lipca.

  Finalny termin rozpoczęcia Akademii uzależniamy jednak od dostępności Uczestników.

   

  Obecnie poszukiwane są osoby na stanowiska

  - Production Control Specialist
  - Test Associate Engineer

   

 • Informacja o powołaniu Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych z ramienia Samorządu Studenckiego PŁ

  Zarząd Samorządu Studenckiego PŁ powołał ze studenckiego grona Pełnomocnika ds Osób Niepełnosprawnych. Został nim Robert Leśnik, student kerunku "informatyka" prowadzonego na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki I Automatyki . Można się z nim kontaktować mailowo: r.lesnik@samorzad.p.lodz.pl

  Będzie on pełnił dyżury w biurze Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej, o których informacja znajduje się na stronie internetowej www.samorzad.p.lodz.pl

  Mamy nadzieję, że studenci chętnie będą zwracać się z prośbą o pomoc do swojego rówieśnika, który - będąc w stałejj współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ - udzieli im kompetentnych porad w zakresie praw osób niepełnosprawnych oraz możliwości uzyskania pomocy z środków Politechniki Łódzkiej lub organizacji zewnętrznych.

  Wierzymy, że powołanie studenckiego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych poprawi przepływ informacji pomiędzy studentami Radą Studentów z Niepełnosprawnością a Radą Studentów i Wydziałowymi Radami Studentów Politechniki Łódzkiej, a także uczuli studentów zasiadających w organach samorządu i organach kolegialnych Uczelni na problemy osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazywanie informacji zainteresowanym osobom.

 • Nowelizacja ustawy o rehabilitacji

  Dzięki nowelizacji ustawy o rehabilitacji, która weszła w życie od początku 2015 roku, będzie ciągłość pomocy publicznej dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Więcej informacji w artykule: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/234936?utm_source=biuletyn&utm_medium=email&utm_campaign=02.01.2015

 • „Zmiana na lepsze - wsparcie dla pracowników sektora oświaty” - Projekt stowarzyszenia CEiRON

  Stowarzyszenie CEiRON zaprasza do udziału w Projekcie UE „Zmiana na lepsze - wsparcie dla pracowników sektora oświaty”, wspierającym pracowników niepedagogicznych, pracujących w ostatnim czasie w placówkach oświatowych - szkołach, przedszkolach, OHP, firmach szkoleniowych, szkołach językowych itp.

  Oferta projektu obejmuje:
  - szkolenie zawodowe: KSIĘGOWOŚĆ I KADRY I PŁACE
  - stypendium szkoleniowe
  - 3-miesięczny staż zawodowy ze stypendium stażowym
  - pośrednictwo pracy
  - szkolenie komputerowe z certyfikatem ECDL CORE
  - szkolenie językowe (angielski) z certyfikatem TOEIC
  - doradztwo zawodowe i psychologiczne

  Udział w Projekcie bezpłatny (8.1.2 POKL).

   

  Zgłoszenia poprzez: http://oswiata.ceiron.org.pl/

 • Prezydent ratyfikował Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

  Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku. W Polsce jest ok. 5,5 mln niepełnosprawnych.

 • Fundacja ,,Normalna Przyszłość"

  Fundacja ,,Normalna Przyszłość biuro w Łodzi:

  ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 401

  tel.: 42 235 70 80, 600 644 477

 • „Doradztwo i Kariera” w Łodzi dla osób z niepełnosprawnościami.

  W ramach projektu realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie, współfinansowanego ze środków PFRON, w sierpniu 2012 roku utworzone zostało biuro „Doradztwo i Kariera”
  w Łodzi dla osób z niepełnosprawnościami.

  W ramach działalności biura oferujemy bezpłatne:

  - doradztwo zawodowe,

  - doradztwo psychologiczne,

  - pośrednictwo pracy,

  - szkolenia zawodowe (uzależnione od potrzeb os. niepełnosprawnych),

  - warsztaty aktywizacji zawodowej.

 • Tandem

  Chcesz sprawdzić swoich sił w rozmowie ze studentem zagranicznym?


  Dzięki, naszemu darmowemu programowi organizowanemu przez ESN-EYE oraz IFE –międzynarodowy wydział Politechniki Łódzkiej – masz szanse w przyjemny sposób podszkolić swoje umiejętności językowe.

  Aby wziąć udział w programie wystarczy wypełnić krótki formularz i czekać na naszą odpowiedź.

  https://docs.google.com/forms/d/14HDrphNs-Wk9BGLykEvmU9lGNKYGmzqDqcgBzq-0q6s/viewform?edit_requested=true

  Czekamy na Wasze liczne zgłoszenia!

 • Tyflograficzne atlasy miasta Łodzi

  W dniu 8 marca w Urzędzie Miasta Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie Dotykowych Atlasów Miasta Łodzi, przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. Na ręce Kierownika BON PŁ, Joanny Sztobryn-Giercuszkiewicz, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska przekazała 10 takich Atlasów dla Politechniki Łódzkiej. Tyflograficzny plan miasta ma ułatwić osobom z dysfunkcją narządu wzroku poznanie poprzez dotyk, zrozumienie i odwzorowanie różnych aspektów geograficznych związanych z lokalizacją Łodzi na terenie kraju, województwa oraz położeniem ważnych obiektów i ulic w mieście. Atlas składa się z 21 plansz, wykonanych w druku wypukłym, podzielonych na dwie części - ogólną, ukazującą położenie Łodzi w kraju i województwie, oraz szczegółową - pokazującą ważne miejsca w mieście. Plansze składają się z kolorowej wkładki wydrukowanej na kartonie w druku płaskim i powiększonym, przydatne dla osób słabowidzących oraz wykonanego technologią termoformowania z folii PET, wypukłego obrazu mapy. Plansze plastikowe zawierają również opisy przedstawione alfabetem Braille'a. Do Atlasu dołączono broszurę z wykazem plansz, wykazem skrótów i obiektów zamieszczonych na mapach (drukiem czarnym oraz alfabetem Braille'a). Jest to pierwsze tego typu opracowanie w Łodzi.

  Z atlasami można zapoznać się w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ. Zapraszamy!