Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Zasady korzystania z parkingów studenckich na Kampusach Politechniki Łódzkiej semestr letni 2016/2017

Osoby zainteresowane korzystaniem z parkingów na Kampusach PŁ składają podanie w Samorządzie Studenckim o wydanie karty wjazdowej wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych samochodów (nie więcej niż trzech), z których będą korzystali (podanie na dole strony). Osoby, które będą uprawnione do otrzymania karty wjazdowej zostaną wyłonione podczas publicznego losowania. Po losowaniu osoba uiszcza opłatę z góry za cały semestr i zgłasza się po kartę wjazdową uprawniającą do wjazdu na Kampusy PŁ.

Karta wjazdowa wydana osobie składającej podanie jest ważna na samochód, którego kopia dowodu rejetracyjnego zostało dołączone do podania. Karta wjazdowa będzie ważna do końca semestru w którym została wydana.

Opłata za korzystanie z miejsca parkingowe: 50 zł/miesiąc.

Opłata uiszczana jest jednorazowo za cały semestr z góry w kwocie 250 zł. (5 miesięcy x 50 zł). Nie ma możliwości wydawania kart na krótszy okres niż semestr oraz uiszczania opłaty w ratach.

Harmonogram składania podań o wydanie kart wjazdowych znajduje się poniżej. Proszę śledzić stronę Samorządu Studenckiego PŁ, będą tam publikowane informacje w jakich dniach i godzinach, poza godzinami umieszczonymi w harmonogramie, będzie można złożyć podanie.

Zarządca kampusu przewidział 100 kart wjazdowych przeznaczonych dla studentów. Jeśli ilość kart w trakcie semestru zostanie zwiększona, zostaną one rozdysponowane zgodnie z zapisami regulaminu (regulamin na dole strony).

Dokładna godzina publicznego losowania będzie podana w oddzielnym komunikacie.

System obejmuje tylko studentów studiów stacjonarnych i wieczorowych korzystających z parkingów od poniedziałku do piątku. Podczas weekendów zjazdowych pozostaje dotychczasowy system wjazdu na Kampusy PŁ. Studenci posiadający kartę wjazdową mogą korzystać z parkingów również w weekendy.

Podanie wraz z załącznikami można składać osobiście w Biurze Samorządu Studenckiego PŁ (al. Politechniki 3a, I piętro) lub przesłać w wersji zeskanowanej na adres mailowy: podania.parkingi@samorzad.p.lodz.pl

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem Korzystania z Miejsc Postojowych na Kampusach Politechniki Łódzkiej.l

 

https://www.samorzad.p.lodz.pl/parkingi